Themarooster

Ziel en zaligheid (1 van 5) - 7 januari 2018
Heel veel mensen hebben een passie of doel waar ze zich met hart en met hart en ziel voor inzetten. Het kan zijn in het werk, als vrijwilliger, als hobby, in teams, individueel. De overeenkomst is dat het een drive losmaakt, die energie en zingeving geeft aan de persoon zelf en daarmee anderen kan inspireren. In een creatieve serie van 5 losse diensten, waaronder de slot- en startzondag, willen we deze passies en doelen met elkaar delen. Om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te inspireren, om de gemeenschap te versterken, om ons geloof in God te verdiepen. Waar ligt jouw hart? Wat is jouw verhaal? Wat moet jij delen? Waar ligt jouw ziel en zaligheid? De andere diensten in deze serie zijn op 6 mei, 8 juli, 9 september en 4 november 2018.

Geweldloosheid - 14, 21 en 28 januari 2018
Streven alle religies geweldloosheid na? Hoort geweldloosheid bij de christelijke deugden? Martin Luther King dacht van wel. Ghandi leefde het ons voor: geweldloosheid jegens de ander en jegens de aarde. Dankzij hem heeft India de grootste milieubeweging ter wereld….. Vereist  economische groei geweld? Hoe gewelddadig is onze maatschappij? En zijn wij het zelf op ons werk of thuis? Een verdiepende voorbereidingsgroep gaat op onderzoek uit.

Actueel thema - 4 februari 2018
Waarbij vast een link is naar het Werelddiaconaat.

Sport en geloof - 11 februari 2018
De Olympische winterspelen gaan vandaag van start. Veel sporters halen steun uit hun (bij)geloof. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat zijn de overeenkomsten tussen sport en (het) geloof. Helpt het geloof bij sport(prestaties)?

Levenslessen - 18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart 2018 (veertigdagentijd)
In de zaterdagbijlage Tijd van dagblad Trouw vertellen min of meer bekende Nederlanders welke levenslessen ze hebben geleerd. Wat hebben wij eigenlijk geleerd van en voor het leven? En van wie? Zien wij onszelf nog steeds als leerlingen? Voor de zes diensten in de veertigdagentijd laat een voorbereidingsteam zich inspireren door elkaars levenslessen en Bijbelse personen.

Stille Week en Paasavond - 29, 30 en 31 maart 2018
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

Pasen - 1 april 2018
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het huisorkest er weer zijn?

Op vleugels van muziek - 8 april 2018
Muziek is een belangrijk onderdeel van onze diensten en draagt veel bij aan de kwaliteit en aantrek­kelijk­heid van onze zondagochtenden. We willen in deze ‘serie van losse diensten’ bijzondere muzikanten uitnodigen om hun muziek te verbinden aan onze liturgie. Zo willen we onze muzikale horizon verbreden en hopen op een impuls voor nieuwe muzikale en liturgische mogelijkheden. We proberen tevens zoveel mogelijk muzikale mensen uit de Keizersgrachtkerk bij deze diensten te betrekken.

Esther -  15, 22 en 29 april 2018
De voorbereidingsgroep gaat aan de slag met het bijzondere verhaal van Esther. Een verhaal over inventiviteit, standvastigheid en wraak. Grote delen ervan zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Tegelijk is het een verhaal dat de waarschuwingen van eeuwen daarvoor, geuit door profeten, helemaal bevestigt. Hoe kunnen we dit verhaal lezen met onze ogen, zonder wijsheden die wij liever niet willen horen meteen af te wijzen? Kunnen wij onvermoede relaties leggen? En wat brengt het ons in deze tijd?

Ziel en zaligheid - 6 mei 2018
Zie 7 januari 2018.

Doopdienst - 13 mei 2018

Wat leren wij van de bijbel - 20 en 27 mei en 3 juni 2018
Wat leren wij van de bijbel en doen wij dat dan ook? Deze vraag is ingediend door een tiener. Voor hem een open vraag om daadwerkelijk te leren van de bijbel en te bedenken hoe je dat kan vormgeven in je (dagelijkse) leven. Voor ouderen misschien ook wel een confronterende vraag. Doen we wat we hebben geleerd? Een lerende, inspirerende en prikkelende serie gaat het vast worden, met op de eerste zondag Pinksteren en een dienst voorbereid door de tieners.

Gods lam - 10 juni 2018
De korte film ​‘Gods Lam’ ​wa​s het afstudeerproject van Amsterdammer Kees Jan Mulder (die naast de cineastenopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten ook de predikantsopleiding aan de PthU heeft afgerond) over Zakaria (11 jaar)​, die met z’n broer en vader toe​leeft​ naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z’n vader Islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt z’n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest…. De film kreeg bij verschijning in 2013 veel aandacht​ vanwege de bijzondere manier waarop trouw, loyaliteit, tolerantie​ en religieuze overtuiging gestalte krijgen door een uitstekende acteurscast. We willen (​als de agenda het toelaat ​samen met de maker) reflecteren op de thematiek in de film. Wat doet deze film ons? Begrippen als offer en overgave: wat roepen die bij ons op? Herkennen we het thema in ons persoonlijk leven en onze persoonlijke theologie, of is dit vraagstuk te exotisch, ‘niet van ons’? ​Welke dilemma's komen wíj tegen als het gaat om geloven in het leven van alledag?

Hagenpreek op het gemeenteweekend - 17 juni 2018
Van 15 tot en met 17 juni 2018 vindt het gemeenteweekend plaats. Het Koos Vorrinkhuis is geboekt, een prachtige locatie in de bossen in de Lage Vuursche. Op 17 juni zal er daarom geen dienst plaatsvinden aan de Keizersgracht, maar is er een hagenpreek op een open plek in het bos (bij mooi weer althans).

De brief aan Filemon - 24 juni en 1 juli 2018
Veel van de brieven van Paulus zijn gericht aan net ontstane christelijke gemeenten en bevatten aanwijzingen hoe je gemeente in Christus kunt zijn, hoe vorm te geven aan je leven als christen. De brief naar Filemon is een heel persoonlijke brief, met een aan Filemon gericht verzoek. Paulus vraagt aan Filemon (en de christenen om hem heen), een weggelopen slaaf niet alleen terug te nemen maar ook als broeder in Christus te begroeten. Het verzoek is ingrijpend, de dagelijkse gang van zaken is in geding. De brief is heel kort en het antwoord  weten we niet. Hoe zou jij met zo’n verzoek omgaan?

Ziel en zaligheid (Slotzondag) - 8 juli 2018
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af. Zie ook 7 januari 2018.

Zomerdiensten - 15 juli – 2 september 2018
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen.

Ziel en zaligheid (Startzondag) - 9 september 2018
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst. Zie ook 7 januari 2018.

Zacht verend mos - 6 en 23 september 2018
De titel ‘zacht verend mos’ komt uit een hoofdstuk uit het mooie boek van C.S. Lewis: Brieven uit de hel. (C.S. Lewis is bekend van de verfilmde ‘Narnia Kronieken’.) Het boek is een verzameling van zogenaamde brieven die een ervaren duivel schrijft aan zijn neefje (een duivel in opleiding). Hij leert hem zo de fijne kneepjes over hoe je christenen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen. Het boek is één tot het eind toe volgehouden parodie, die van de 'andere' kant laat zien waar het op aankomt als je christen bent. Kunnen wij de verleidingen weerstaan? Wat geloven wij zelf? In creatieve diensten zal de voorbereidingsgroep ook ons aan het denken zetten!

Doopdienst - 30 september 2018

Actueel thema (dienst door jongeren) - 7 oktober 2018

Onzichtbare kloven - 14, 21 en 28 oktober 2018
Een steeds belangrijker maatschappelijke thema zijn de (onzichtbare) kloven in de samenleving. Denk hierbij aan onderscheid tussen mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, allochtoon en autochtoon (witte privileges!) en laag en hoog opgeleid. Niet altijd zijn we ons bewust van het feit dat mensen anders worden behandeld dan 'de groep' waarin we zelf leven en dat wij daar ook (ongewild) aan meedoen. De kloven worden onbewust in stand gehouden, ze zijn vanzelfsprekend en daardoor onzichtbaar geworden. In de discussie wordt steeds meer duidelijk dat deze kloven zorgen voor onverdraagzaamheid, oneerlijke behandeling, polarisatie en een mogelijke bron zijn voor geweld en onrust in onze leefwereld. Hoe werkt het? Hoe herkennen we het in standhouden van de kloof door de maatschappij,  door ons zelf? En hoe overbruggen we de ontstane kloven om zo op weg te gaan naar een eerlijke, gelijkwaardige maatschappij?

Ziel en zaligheid - 4 november 2018
Zie 7 januari 2018.

Heel-kundig (incl. laatste zondag van het kerkelijk jaar) - 11, 18 en 25 november 2018
Helen is het heel maken wat 'stuk' is, bijvoorbeeld door ziekte, door verlies. Het kan dan gaan om het 'medisch' genezen en beter worden, maar vaak is helen veel meer een (langdurig) proces van genezen met vallen en opstaan. Hoe gaat zo’n proces? Wat zijn onze ervaringen en wat kunnen we leren van elkaar? En zeggen de (wonder)verhalen van Jezus ons daarbij iets? Kan je kundig worden in het helen, het heel maken?
De laatste zondag in deze serie is tevens de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Doe als God, word mens - 2, 9, 16 en 23 december 2018 (advent)
Geïnspireerd op een moderne en confronterende kerststal in de Katholieke kerk van Heidelberg willen we in onze kerk in de adventstijd ook een kerststal bouwen. Eén die laat zien wat ons bezig houdt in het licht van het kerstverhaal. Een stal waaraan iedereen meebouwt: gemeenteleden, kinderen, jongeren, kunstenaars en ook bijvoorbeeld vluchtelingen en daklozen. En we zorgen ervoor dat de kerk meer open is in de adventstijd om de kerststal te laten bewonderen, zodat bezoekers weer door ons geïnspireerd kunnen worden.
Elkaar ontmoeten en contact maken gaat zoveel makkelijker als je samen iets doet. Gaandeweg het proces ontdekken we wel datgene wat ons raakt en komen we zo ook tot de vormgeving en invulling van de diensten. We hopen dat ook de kerstmusical bij het thema kan aansluiten. Wellicht doen zelfs de drie Koningen mee. In ieder geval, aarzel niet en meld je tijdig aan voor deze inspiratievolle serie en dit creatieve project. De start is al begin september 2018!

Kerstavond - 24 december 2018
We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

Kerstmorgen - 25 december 2018
Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Actueel thema - 30 december 2018