Solidariteitsfonds, jaarverslag 2016

 

Inleiding

In dit bericht willen wij jullie informeren over de werkzaamheden en financiële afhandelingen van het fonds over het jaar 2016. In 2016 waren wij in staat een tiental projecten te realiseren met een totaal aangevraagd bedrag van € 8755,-. Van de tien projecten spelen er zeven zich af op het continent Afrika en de overige drie in Nepal, India en Sri Lanka. Ook in 2016 konden wij over een behoorlijk budget beschikken opgebracht door donateurs, gevers en uit activiteiten die ontwikkeld werden door de werkgroep. Met jullie steun kregen kansarmen de mogelijkheid iets in hun situatie te verbeteren. Dus aan iedereen die het werk van het Solidariteitsfonds mogelijk heeft gemaakt: HARTELIJK DANK.

 

Hieronder vindt u de projecten die het Solidariteitsfonds in 2016 heeft ondersteund:

1. Nepal.

De organisatie Sponsortrek, die werkt met gehandicapte vrouwen, had de wens naaimachines en een computer beschikbaar te stellen. Met een bedrag van € 1050,00 werd deze aanvraag gehonoreerd.

2. Ethiopië.

Stichting scholenproject. Hun wens was tuingereedschap om een moestuin te ontwikkelen waardoor zij met de opbrengst van deze tuin in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Een bedrag voor dit project bedroeg € 765,00

3. Kenia.

Stichting EWOI, een stichting die werkt met dubbelvoudig gehandicapten. Hun verzoek was aangepaste bedden die daar ter plekke worden gemaakt. Hun wens, een bedrag van € 790,00 werd gerealiseerd.

4. Kenia.

Stichting Girls, een basisschool voor weesmeisjes. Zij hadden behoefte aan nieuw keukengerei, met het bedrag van € 750,- waren zij in staat dit te realiseren.

5. Ghana.

Het project Ghana Bamboe helpt werklozen aan werk. Hun voorstel was bamboeveldjes aan te leggen met een groep werklozen. Van de opbrengsten kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Voor aanplanting van bamboe werd een bedrag van € 900,- uitgetrokken.

6. Eritrea.

Stichting Deaf’s African school. Zij hadden de wens om uitbreiding van schoollokaliteiten te realiseren. Met een bedrag van € 900,- konden wij hen helpen.

7. India.

Stichting Derde Wereldhulp deed het verzoek schoeisel, kleding en schooltassen aan te schaffen voor kinderen die in een weeshuis wonen en daar ook naar schoolgaan. Met een bedrag van € 900.00 waren zij instaat dit te realiseren.

8. Sri Lanka.

Bomenproject CSHN. Dit is een werkgelegenheid project voor oorlogsweduwen. Met de opbrengst van kokosnootbomen kunnen zij door verkoop in hun levensonderhoud voorzien. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar.

9. Gambia.

Family Agritural project had een verzoek voor de aankoop van zonnepanelen zodat zij door middel van de opgewekte energie de elektrische waterpomp kunnen bedienen zodat de akkers bevloeid kunnen worden en de aankoop van dure brandstof overbodig wordt. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar

10. Kameroen.

Stichting Babungo, werkzaam in het onderwijs, doet een verzoek om de aankoop van leermiddelen mogelijk te maken. Wij hebben € 900,- beschikbaar gesteld.

 

Financieel jaaroverzicht 2016.

De jaarcijfers over 2016 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2016   12.506,68
Donateurs, giften, activiteiten   7.689,95
Subsidie projecten 8.755,00  
Bankkosten 135,38  
Restitutie PGA 1.000,00  
Banksaldo 31 december 2016 10.306,25  
 

  20.196,63 20.196,63

Amsterdam, april 2017
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
N. Brouwer, penningmeester.

Koningsdag: Keizersgrachtkerk voor de Hoge nood

IMG_3842_2.jpg - 235.9 kB

Op 27 april is de Keizersgrachtkerk open van 12.00 tot 18.00 uur, Dit met een speciaal doel! Er hangt een groot spandoek met het opschrift "Nette toiletten"

De vrijwilligers van het Solidariteitsfonds zijn druk in de weer. Voor een euro mag je de kerk in en gebruik maken van het toilet. Maar er is ook een standje met leuke spulletjes en er is ook koffie en thee en misschien een broodje kroket.

12 en 13 november: alternatieve Sinterklaasmarkt

Oh, kom er eens kijken. En kopen! Want daar is het natuurlijk allemaal om begonnen. Al vele weken worden er weer vele spullen verzameld, om op 12 en 13 november as. een mooi aanbod aan spullen te kunnen bieden. Want dan is er weer de jaarlijkse alternatieve Sinterklaasmarkt, georganiseerd door het Solidariteitsfonds. De opbrengst is bestemd voor projecten die het Solidariteitsfonds her en der in de wereld steunt. Alle reden dus om er bij te zijn om te zien of er geen mooie spullen voor je bij zijn.
Zie voor meer informatie de bijbehorende flyer.

Wisseling van de wacht

mei 2016

Eindelijk! Eindelijk ;), na vele jaren, nee, na decennia, heeft Omar Aguilera te kennen gegeven het penningmeesterschap van het Solidariteitsfonds te willen beëindigen. Jarenlang vervulde Omar het penningmeesterschap zeer nauwgezet.
Met een feestelijke lunch, door de werkgroep zelf verzorgd, is daarom afscheid genomen van Omar als penningmeester en zeer grote dank en waardering uitgesproken. Ook langs deze weg nogmaals grote dank voor zoveel jaren trouwe dienst!
Gelukkig blijft Omar zich als gewoon lid overigens nog steeds inzetten voor het Solidariteitsfonds.

Koningsdag: een mooie opbrengst voor het Solidariteitsfonds

Het was koud op Koningsdag, maar om 12.00 uur waren we er klaar voor: de vrijwilligers waren dik aangekleed, het spandoek “Nette Toiletten” hing hoog boven de Keizersgracht, de flyers waren overal opgeplakt en het standje met boeken en spulletjes was neergezet. In de keuken was er koffie en thee. Het feest kon beginnen.
20160427 125339Honderden mensen brachten ons een bezoekje, blij met de toiletten en even op adem komen. Altijd weer verrast en blij als ze hoorden dat hun geld naar een goed doel ging. En ook verbaasd dat dit plaats vond in een kerk. Een vader en moeder met 2 kleine kinderen bleven wel een kwartier binnen, om iets warmer te worden. Hele groepen vriendinnen bleven giechelend bij de garderobe, even bijkomen en lekker jezelf weer mooi maken. Tevreden en weer klaar om door te gaan met feesten. Sommigen

Sinterklaasmarkt 2014

Feest "van buiten naar binnen en van binnen naar buiten"

Dozen vol werden de kerk in gedragen. Fijne boeken, prachtige goederen, mooi en prima om te verkopen.
Het Solidariteitsfonds wordt echt door veel mensen gedragen. Mensen van binnen en buiten de kerk houden al rekening met de "Alternatieve Sinterklaasmarkt. Zelfs een buurmeisje kwam een cadeautje kopen. Veel mensen vonden iets van hun gading en gingen met tassen vol, blij naar huis.
Het is ook een feest van gezelligheid. Lekker bijkletsen onder het genot van soep en "high tea". En vergeet niet de verkoop van de heerlijke speciaal voor het Solidariteitfonds gemaakte jam en peren en poffertjes. Het was weer een groot succes en we hebben ruim € 1400,00 bijeengebracht.

We danken iedereen die zo hard gewerkt, gejouwd en verzameld heeft. Wat doen we zonder al die harde werkers. En met dit bedrag kunnen we toch weer bijna twee projecten financieren. We zijn echt heel erg blij dat het weer zo'n succes is geweest.