Themarooster 2016-2017

Startzondag - 4 september 2016
We starten het nieuwe seizoen met een feestelijke dienst. Welkom terug van vakantie! We gaan weer beginnen.

Vrouwelijke dichters - 11, 18 en 25 september 2016
In de serie ‘Wat zeg ik, als ik God zeg?’ in april vorig jaar, werden gedichten gelezen die iets duidelijk maakten van het godsbeeld van hun schrijvers. Voor deze diensten gaan we verder met het (voor)lezen van gedichten van vrouwelijke dichters. Dichten vrouwen anders? Is het godsbeeld van hen (daardoor) ook anders? We lezen Judith Herzberg, Vasalis, Hester Knibbe, Ellen Warmond, Anneke Brassinga of … ?
De voorbereidingsgroep is al in het voorjaar van 2016 gestart.

Doopdienst - 2 oktober 2016

Je nek uitsteken - 9, 16 en 23 oktober 2016
Het spreekwoord ‘je nek uitsteken’ betekent letterlijk: risico nemen. Opstaan voor of tegen iets of iemand. Vaak willen we wel, maar durven we niet. Als puntje bij paaltje komt trekken we ons terug. Hoe komt dit toch? Waarom is het soms een te groot risico om onze mening te geven of ons idee te opperen? Kunnen we leren van mensen die in verhalen in de Bijbel of in de geschiedenis het wel durfden? Wat was ervoor nodig? Een werkelijk ontoelaatbare grensoverschrijding, een onhoudbare situatie, een roeping of goed gepland verzet? Aan welke mensen kunnen we heden ten dagen een voorbeeld nemen? En is het waar wat een Engels spreekwoord zegt: “It is better to be bold now, than to be sorry later”?

Stem: iedere stem is een verhaal - 30 oktober, 6 en 13 november 2016
Drie diensten om je stem te laten horen, je eigen stem en de stem van de ander. Stemmen van hier en nu en stemmen van vroeger. Stemmen van mensen die in de bijbel wonen, de stem van een engel, de stem van God. De stem als een lied, een klaagzang, een bede, een schreeuw. De stem van de stilte, uit de diepte, van bevrijding, van niet weten hoe. De stem van de vrouw, van de man, van het kind, van de liefde, van hoop en van vrees en van donker en licht. Drie diensten van stem en tegenstem, van stilte en adem, van muziek en delen en spelen, van ontdekken en verwonderen.
De voorbereidingsgroep is inmiddels al gestart.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar - 20 november 2016
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Onbevangen op ontdekkingsreis - 27 november, 4, 11 en 18 december 2016 (Advent)
Elk individu heeft wel een opvatting over ‘spiritualiteit’. In veel gevallen komen associaties op met 'zweverig' en ook wordt gezegd 'daar doe ik niet aan’. Maar niet aan spiritualiteit doen, is een onmogelijkheid. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je beweegt, dat wat zin geeft, betekenis geeft aan je leven. Dit kan met inbegrip van, maar ook volledig los staan van religie. Spiritualiteit is in veel gevallen juist aards, dichtbij de persoon zelf. In deze tijd hebben we bovendien te maken met veel invloeden van andere religies/stromingen, zodat de eigen spiritualiteit een ‘patchwork’ daarvan is. De voorbereidingsgroep of het team gaat onbevangen op pad om kennis te nemen, te delen, te ervaren en te verdiepen in verschillende vormen, structuren, rituelen en beelden van spiritualiteit. In de vier adventsdiensten gaan we zien en beleven wat deze ontdekkingsreis heeft gebracht.

Kerstavond - 24 december 2016
De komst van Jezus, van het licht in deze wereld wordt gevierd in deze speciale dienst.

Kerstmorgen - 25 december 2016
Op de kerstmorgen is er traditiegetrouw een musical die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Actueel thema - 1 januari 2017 (nieuwjaarsdag)

Bidden - 8, 15 en 22 januari 2017
Niet zo veel mensen zijn nog gewend om te bidden. Heeft het namelijk wel zin? Luistert God wel en kan je door bidden een band met de Eeuwige opbouwen? En voor iemand anders bidden, hoe helpt dat dan? Een voorbereidingsgroep gaat aan de slag met de betekenis van het gebed voor jezelf, voor anderen, binnen het Christendom en daar buiten.

Op vleugels van muziek (dienst 1 van 3) - 29 januari 2017
Muziek is een belangrijk onderdeel van onze diensten en draagt veel bij aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze zondagochtenden. We willen in deze ‘serie van losse diensten’ bijzondere muzikanten uitnodigen om hun muziek te verbinden aan onze liturgie. Zo willen we onze muzikale horizon verbreden en hopen op een impuls voor nieuwe muzikale en liturgische mogelijkheden. We proberen tevens zoveel mogelijk muzikale mensen uit de Keizersgrachtkerk bij deze diensten te betrekken.
De andere diensten in deze serie zijn op 14 mei en 17 september.

Profeten en profetieën, toen en nu - 5, 12 en 19 februari 2017
Zelden zijn profeten geliefd en geregeld vervullen profeten met enige tegenzin hun rol. En toch besluiten ze om zich uit te spreken, tegen de stroom in, vaak als eerste. De voorbereidingsgroep gaat op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Wat zijn profeten voor mensen? Is een profetie meer dan een voorspellende uitspraak? Kunnen we de profeten, profetieën van toen nu naleven? Bestaan er in onze tijd ook profeten? Is Loesje bijvoorbeeld een profeet? Horen en begrijpen we (de hedendaagse) profeten wel? Durven/kunnen we zelf profeet zijn? De eerste zondag in deze serie is overigens de zondag voor het Werelddiaconaat.

Groeiruimte (dienst 1 van 5) - 26 februari 2017
Uit de ‘Dag van de groeiruimte’ (een dag voor ouders, kinderen en tieners/jongeren) kwam de wens om geregeld diensten te organiseren waarin ook de jongere generaties zich thuis voelen. In een serie van losse diensten willen we in 2017 daar expliciet (groei)ruimte voor geven. De diensten worden voorbereid door een team van (steeds wisselende) mensen uit verschillende generaties. Nog niet veel staat vast, maar wel dat het kortere diensten zullen zijn met veel ruimte voor eigentijdse muziek, woorden, beelden én ontmoeting!
De andere diensten uit deze serie zijn op 28 mei (tienerdienst), 25 juni, 24 september en 29 oktober.

Het beeld van Jezus in de kunst - 5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2017 (veertigdagentijd)
“In zekere zin kun je zeggen dat Jezus de godsdienst overleeft”, stelt filosoof Jan Koenot in 2014 op een symposium over de betekenis van Jezus voor de hedendaagse kunst. “De godsdienstkritiek die onze westerse cultuur kenmerkt, werd in de twintigste eeuw bijzonder scherp gesteld. Maar de figuur van Jezus blijkt sterker dan die kritiek”, stelt hij vast. Of zoals Martien E. Brinkman schrijft in zijn boek ‘Jezus Incognito’: “Kunstenaars blijken soms in staat de christelijke beelden, intussen vaak van elk ervaringsgehalte ontdaan, opnieuw te laden met existentiële ervaringen. Daarmee revitaliseren zij niet alleen die beelden, maar voegen ze er ook nieuwe dimensies aan toe. Wellicht onthullen ze soms zelfs als eerste pas echt de ware betekenis.’ Er zijn vele verschillende kunstvormen (denk aan schilderijen, beeldhouwwerk, muziek, film, musical en literatuur) die in deze serie over het beeld van Jezus aan bod kunnen komen.

Stille Week en Paasavond - 13, 14 en 15 april 2017
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

Pasen - 16 april 2017
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het huisorkest er weer zijn?

Hoeveel regels heeft vrijheid nodig? - 23, 30 april en 7 mei 2017
Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen regels en vrijheid, tussen procedures en creativiteit, tussen structuur en spontaniteit, tussen vorm en inhoud, tussen dogma en geloof, tussen conventies en vernieuwing? Dit spanningsveld bestaat in ons persoonlijk leven, en in ons maatschappelijk functioneren. Maar ook in ons functioneren als gemeente. Voor vrijheid hebben we regels nodig, maar regels kunnen ook een bedreiging van die vrijheid zijn. Jezus geeft in Mattheus 25: 31-46 aan dat het gaat om wat je doet, of je nu gelovig bent of niet. In zijn discussies met de Farizeeën geeft hij voortdurend aan dat het niet gaat om het handhaven van de regels. Wat betekent dit voor ons geloof en ons persoonlijk denken en handelen? Dit thema zal worden uitgediept door een langer lopende voorbereidingsgroep.

Op vleugels van muziek (dienst 2 van 3) - 14 mei 2017
Zie 29 januari.

Doopdienst - 21 mei 2017

Groeiruimte (dienst 2 van 5) - 28 mei 2017
Zie 26 februari en deze keer voorbereid met de tienergroep.

Hoe verheerlijken wij God? - 4, 11 en 18 juni 2017
De diensten in de Keizersgrachtkerk kennen de laatste jaren weinig momenten waarin God wordt verheerlijkt of glorie wordt toegezegd of gezongen. Een enkele keer klinkt een psalm als lofzang en in gebeden klinkt een eenvoudig dankwoord. In het ‘Beroep op God’ klinkt nog zelden na het Kyrie (de roep om ontferming) het Gloria. Wat is dat eigenlijk: God verheerlijken? Waarom zouden we het (moeten/willen) doen? En hoe kunnen we dankbaarheid vormgeven passend bij de huidige tijd? Moeten we onze sobere (gereformeerde?) kant niet eens wat meer loslaten?

Groeiruimte (dienst 3 van 5) - 25 juni 2017
Zie 26 februari.

Actueel thema - 2 juli 2017

Slotzondag - 9 juli 2017
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.

Zomerdiensten - 16 juli – 3 september 2017
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen.

Startzondag - 10 september 2017
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Op vleugels van muziek (dienst 3 van 3) - 17 september 2017
Zie 29 januari.

Groeiruimte (dienst 4 van 5) - 24 september 2017
Zie 26 februari.

Kunst over God, hemel en hel - 1, 8 en 15 oktober 2017
In heel veel kunst zijn “beelden” van God, hemel en hel terug te vinden. De schilderijen van Jeroen Bosch (ca. 1450-1516) bijvoorbeeld wemelen van de vreemde voorstellingen over hemel en hel. In de Middeleeuwen een actueel thema. Maar ook in de twintigste eeuw waren er kunstenaars die voorstellingen hiervan maakten, zoals Marc Chagall, Rodin en Keith Haring. Wat zeggen deze en andere beelden ons over God, hemel en hel? Kan het ons nu ook inspireren en raken of is het te tijdsgebonden? Misschien vergaat het ons als Dante, die boven de poort van de hel laat lezen: “Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt” of volgen we de etsen van William Blake (1757) uit ‘The Marriage of Heaven and Hell’, met als thema het (onderdrukken van) de creatieve energie, die niet kan bestaan zonder tegenstellingen als liefde en haat, aantrekking en afstoting, verstand en gevoel? Het wordt nog een kunst om te gaan kiezen!

Doopdienst - 22 oktober 2017

Groeiruimte (dienst 5 van 5) - 29 oktober 2017
Zie 26 februari.

Bijbelse economie - 5, 12 en 19 november 2017
Bankencrisis. Klimaatcrisis. Vluchtelingencrisis. We hebben inmiddels steeds meer te maken met de effecten van de sterke economische groei in de vorige eeuw, het daarbij uitputten van de aarde en de oneerlijke welvaartsverdeling wereldwijd. De grenzen lijken op allerlei terreinen bereikt. Welvaartsgroei is niet meer vanzelfsprekend en het effect op het klimaat begint eindelijk door te dringen. Er zijn beginnetjes te zien van andere vormen van economisch denken, zoals de deeleconomie, het basisloon. Er is verzet tegen misbruik van dieren, tegen patenten op voedsel. Er zijn steeds meer duurzame initiatieven. Maar wat is nodig voor de ‘echte’ verandering/doorbraak naar een duurzame economie? Wat is dat eigenlijk, een duurzame economie? Is duurzame economie niet heel Bijbels? De voorbereidingsgroep wil zich laten inspireren door de Bijbel in haar zoektocht naar kleine en grote stappen op weg naar een goede, eerlijke toekomst.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar - 26 november 2017
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.