Thema's deze periode

Elke zondag om 10:30 uur is er een kerkdienst.
Meestal wordt de dienst voorbereid door een groep gemeenteleden.
Alle thema's die de komende periode aan de orde komen, vind je hier.

Vespers in de veertigdagentijd (18 februari – 1 april 2015)
In de veertig dagen voor Pasen houden we iedere woensdagavond een vesper: een eenvoudige, verstilde bijeenkomst waarbij we toeleven naar het licht van een nieuwe lente en het leven van de opstanding. We laten ons inspireren door het thema van de zondagsdiensten in deze periode.
Informatie: Christien Visch, 020-6762230, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zeven ‘Ik-Ben’-woorden (22 februari – 5 april 2015)
Veertigdagentijd en Pasen
In het evangelie van Johannes doet Jezus zeven keer een uitspraak (een ‘woord’) die begint met ‘Ik ben …’. 
Elke zondag in de veertigdagentijd nemen we zo’n woord als thema, met uiteraard het bijbehorende gedeelte uit het Johannesevangelie. Het zevende Ik-Ben woord – ‘Ik ben de ware wijnstok’ wordt op Paasmorgen gelezen. Het thema leent zich heel goed voor verschillende creatieve uitwerkingen: toneel, zang, schilderwerk, enz.
Zeven keer ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):
‘Ik ben het brood des levens’ (6:35) – ‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7) – ‘Ik ben de goede herder’ (10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25) – ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6) – ‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1)

Stille Week (2, 3 en 4 april 2015)
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

Wat zeg ik, als ik God zeg? (12, 19 en 26 april 2015)
Deze vraag hield de dichters van de generatie van Achterberg, Marsman, Nijhoff en Gerhardt intensief bezig. Ze zagen dat het woord ‘God’ aan slijtage onderhevig was: het was eerder een stoplap geworden dan een woord dat tot de verbeelding spreekt. Toch lieten ze ‘God’ niet links liggen. 
Integendeel: Ze zochten naar nieu-we woorden voor een oud begrip. In hun dichterlijke verwerking van religieuze gedachten zijn ze hun tijd minstens een halve eeuw vooruit. Hun vragen zijn grotendeels ook onze vragen, maar is daarmee hun God ook de onze? Over dit onderwerp heeft Martien Brinkman het boek Hun God de mijne? geschreven dat we gebruiken bij de voorbereiding.
Coördinatie: Martine Koedijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Theologische begeleiding: Jan Krans

Het Woord zonder woorden (3 mei 2015)
De Keizersgrachtkerk is een kerk van het woord, hoewel er veel aandacht is voor muziek, stilte, dans en poëtische taal (en dat is iets anders dan het functioneel woordgebruik waar bijvoorbeeld de dichter Rilke zich tegen afzet). Maar kennelijk nog onvoldoende, want regelmatig klinkt de roep om aandacht voor spiritualiteit en inspiratie via andere wegen dan het gesproken woord. In twee diensten, de andere is/was op 5 oktober 2014, gaan we op zoek naar alternatieve vormen van samenzijn rond het Woord. Je kunt aan beide, maar ook aan één van die diensten meewerken.
Coördinatie: Diederick Koornstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openbaring van Johannes (10, 17 en 24 mei 2015)
Het woord ‘Apocalyps’ (onthulling of openbaring) roept direct gedachten op aan een dreigende ondergang van de wereld. De Openbaring van Johannes laat ons bij eerste lezing misschien verbijsterd achter, om ons bij nader inzien weer te ver-rassen met zijn vrolijkheid en humor.

Vermaning en dreiging, soms grofheden, ge-kreun van onderdrukte mensen, en dan weer de hoogste en vrolijkste lofprijzingen! Een dierbare tekst als ‘God zal alle tranen van hun ogen wissen’ vind je er naast de aankondiging van wrekend recht over de onderdrukkende tirannie. Is het onthulling van de ondergang of van de nieuwe toekomst van deze wereld? Heeft deze profetie van de tweede eeuw na Christus in onze tijd nog zeggingskracht? 

Doopdienst (31 mei 2015)
Coördinatie: Wilma Eusman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grenzen  (7, 14 en 21 juni 2015)
Tussen mensen liggen vaak grenzen. Fysieke grenzen met een hek en een slag-boom, die soms zelfs als ze officieel opgeheven zijn nog steeds aanwezig lijken. Maar ook andere grenzen, zoals leeftijdsgrenzen of culturele grenzen kunnen mensen uit elkaar houden. En dan zijn er ook nog innerlijke grenzen, die soms erg moeilijk te passeren blijken te zijn. 
Hoe gaan we met deze grenzen om? Kunnen we ze passeren? Is er een grens voor medemens-zijn en naastenliefde?

Slotzondag (28 juni 2015)
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.

Zomerdiensten (5 juli – 23 augustus 2015)
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen.

Startzondag (30 augustus 2015)

In het najaar van 2015 (tot Advent) staan er nog drie series diensten op de rol. De data liggen nog niet volledig vast. De voorbereiding start wellicht al voor de zomer.

 Schuld (6, 13 en 20 september 2015 (o.v.))
Relaties tussen mensen, zowel in de privésfeer als op wereldschaal kunnen belast zijn met schuld. En dan bedoelen we niet financiële schuld, maar morele. Hoe gaan we om met dergelijke schuld, hoe verhoudt dat zich tot verantwoordelijk-heid? Ben ik mijn broeders hoeder of is iedereen primair op zichzelf aangewezen?

Hoe gaan we met elkaar om? (4, 11 en 18 oktober 2015 (o.v.))
Mede aan de hand van het boek Ich und Du van Martin Buber. Over het oningevulde tussengebied tussen mensen. Voor Buber zijn de intermenselijke ontmoetingen een weerspiegeling van de menselijke ontmoeting met God. Daarmee is voor Buber een directe ontmoeting tussen mens en God mogelijk. In zijn boek ‘Ich und Du’ gaat hij in op wat hij verstaat onder ‘ontmoeting’. Hij stelt dat in de werkelijke ontmoeting het ‘ik’ van de mens veranderd wordt door het ‘gij’ van de ander. In hetzelfde boek introduceert hij de ‘tussenruimte’ in de ontmoeting. Een ruimte waarin het werkelijke ‘zijn met de ander’ zich manifesteert.

Het beeld van vrouwen in de Bijbel (1, 8 en 15 november 2015 (o.v.))
Het beeld van vrouwen zoals dat uit teksten naar voren komt, wordt gekleurd door zowel het wereldbeeld van de schrijver als van hen die het lezen en horen. Dat geldt onverkort voor Bijbelse teksten. Wat heeft het feit dat de Bijbel door mannen is geschreven en eeuwenlang door mannen is uitgelegd voor effecten (gehad) op ons eigen vrouwbeeld? Kunnen we de teksten ook anders lezen?