Diaconie

Het woord 'diaconie' betekent dienen. Van oudsher houdt de Diaconie zich bezig met mensen die hulp of zorg nodig hebben. Er wordt bijvoorbeeld een wasmachine geregeld of er wordt acute geldnood gelenigd.
De collectes van de Diaconie ondersteunen verschillende doelen. Als u zelf een collectedoel wilt indienen, kunt u dat doen via het e-mailadres onder aan de pagina, dan neemt de Diaconie dat in overweging.
Er is een leenpot, waar mensen renteloos uit kunnen lenen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft of u heeft zelf hulp nodig, aarzel niet, maar neem contact op met één van de diakenen. Onderaan staat het e-mailadres.

Een aantal projecten krijgt extra aandacht.

 

Steun aan het Stoelenproject

Het Stoelenproject is een overnachtingsmogelijkheid voor dak- en thuislozen in het winterhalfjaar. We steunen dat project op drie manieren:

  • Er wordt een keer of acht per jaar gekookt voor een maaltijd die wat uitgebreider is dan de gebruikelijke soep met brood.
  • Wekelijks worden er zuivelproducten gebracht.
  • Jaarlijks wordt voor de kosten hiervan een Benefietconcert georganiseerd. Deze benefietconcerten zijn gratis toegankelijk, met de mogelijkheid om na afloop vrijwillig een financiële bijdrage te leveren. Zo heeft het Benefietconcert in april 2016 € 1671,- opgebracht.
    Hebt u belangstelling om een benefietconcert bij te wonen, stuur dan een e-mail, dan krijgt u een of twee weken tevoren een uitnodiging en informatie over de musici.

Vluchtelingen

Op dit moment is onze diaconie samen met andere vrijwilligers uit de Keizersgrachtkerk (als 'werkgroep Vluchtelingen) en samen met veel mensen van buiten onze gemeente betrokken bij de opvang van vluchtelingen in 'De Vluchtmaat' in Duivendrecht. Lees verder...

Andere projecten

De Diaconie is ook betrokken bij het uitdeelpunt van de Voedselbank in Amsterdam-Centrum.
Buitenlandse projecten worden gesteund via de collectes van Kerk in Actie. Inzamelingsacties voor andere projecten buiten Nederland worden vooral door het Solidariteitsfonds gedaan. Daarover kunt u lezen elders op deze site. En er zijn ook interreligieuze diaconale contacten, o.a. via Samen Eén Amsterdam (Facebook).

Steun

Als u de Diaconie wilt helpen bij enig project, neemt u dan contact op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u het werk van de Diaconie financieel wilt steunen, kunt u uw gift overmaken op ING-rekening NL25 INGB 0000870727, ten name van Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Zeer welkom!

Contact

Contactpersoon voor de Diaconie van de Keizersgrachtkerk is Gerard van Breevoort;  e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De diakenen van de Keizersgrachtkerk zijn: Ina Beemster, Gerard van Breevoort en Jouke Kramer. In de zondagse dienst zijn er meestal wel één of meer diakenen aanwezig.